Bộ chữ và Logo tòa nhà FLC STAR TOWER - 418 Quang Trung - Hà Đông

Bạn đang ở đây

Công trình: FLC STAR TOWER

Vị trí: 418 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập đoàn FLC

Loại sản phẩm LED sử dụng: LED M54BX21A


Image: 

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ hình ảnh Thời Đại

81 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

090.464.1368 | 093.424.5555

Đối tác

Xin vui lòng chờ...